Schoonselhof Herman Sabbe, zoon van letterkundige Maurits Sabbe, was voorzitter van de Antwerpse arrondissements-rechtbank en Procureur des Konings. Herman Sabbe was tevens een muziekkenner en gaf ook voordrachten over schilders, Israël en Venetië. Hoei 16 - 5 - 1900 / Antwerpen 8 - 3 - 1978 Herman Sabbe Het grafmonument voor Herman Sabbe bevindt zich op perk R, rij 11.