Schoonselhof Haim Salti was rentenier. Constantinopel 21 - 9 - 1859 / Saint Raphaël 3 - 4 - 1943 Haim Salti Het grafmonument voor Haim Salti  bevindt zich op perk J, rij A.