Schoonselhof Megnerdicht Sareyan was koopman in diamant. Constantinopel 14 - 5 - 1854 / 6 - 5 - 1911 Megnerdicht Sareyan Het grafmonument voor Megnerdicht Sareyan bevindt zich op perk Y, rij 14.