Schoonselhof 22 - 5 - 1888 / Antwerpen 12 - 3 - 1934 Frans Schoofs Het grafmonument voor Frans Schoofs bevindt zich op perk 2, West.