Schoonselhof François Segers was makelaar. Deurne 4 - 2 - 1813 / Antwerpen 1 - 9 - 1890 François Segers Het grafmonument voor François Segers bevindt zich op perk Z 1, rij 08.