Schoonselhof Antwerpen 21 - 12 - 1900 / 6 - 2 - 1983 Paul Willem Segers Het  grafmonument voor  Paul Willem Segers bevindt zich  op het ereperk N van de stad Antwerpen.