Schoonselhof Xavier Sheid was beheerder bij de rederij Deppe. Antwerpen 30 - 4 - 1901 / 13 - 5 - 1982 Xavier Sheid Het grafmonument voor Xavier Sheid bevindt zich op perk Z1, Zuid.