Schoonselhof Xavier Sheid was beheerder bij de rederij Deppe. Antwerpen 30 - 4 - 1904 /1 - 1 - 1991 Xavier Sheid Het grafmonument voor Xavier Sheid bevindt zich op perk Z1, Zuid.