Schoonselhof Andreas Silis was publiekhuishouder. Antwerpen 15 - 11 - 1823 / 10 - 12 - 1887 Andreas Silis Het grafmonument voor Andreas Silis bevindt zich op perk Z 1, rij 07.