Schoonselhof Antwerpen 22 - 6 - 1890 / 15 - 10 - 1983 Paul Smekens De laatste rustplaats van Paul Smekens bevindt zich in het columbarium  van de begraafplaats Schoonselhof, segment II, muur A.