Schoonselhof Wormerveer 10 - 3 - 1878 / Antwerpen 11 - 12 - 1956 Pieter Smidt van Gelder Het  grafmonument voor Pieter Smidt van Gelder bevindt zich op het ereperk N van de stad Antwerpen. Het is één van de weinige graven  in mozaïek dat  tevens het wapenschild  van de familie voorstelt.