Schoonselhof Letterkundige Frans Smits debuteerde met "Het huis der smart". Hij schreef onder meer "Onder het oog van Mercurius" en wijdde ook een studie aan Willem Elsschot. Frans Smits zetelde in het Willemsfonds en in de "Vereniging van Vlaamse Letterkundigen". Antwerpen 16 - 5 - 1891 / 17 - 5 - 1968 Frans Smits Het grafmonument voor Frans Smits bevindt zich op perk R, rij 3.