Schoonselhof Alex Smyers was scheepsbevrachter. Antwerpen 26 - 9 - 1863 / 17 - 9 - 1938 Alex Smyers Het grafmonument voor Alex Smyers bevindt zich op perk Y, rij 07.