Schoonselhof Guillaume Smyers was smid. Antwerpen 10 - 8 - 1814 / 17 - 1 - 1892 Guillaume Smyers Het grafmonument voor  Guillaume Smyers bevindt zich  op perk Y, rij 24.