Schoonselhof Piet Somers was schepen van de stad Antwerpen en zetelde in de Algemene Federatie der Vakbonden. Antwerpen 7 - 11 - 1880 / 7 - 4 - 1935 Piet Somers Het grafmonument voor Piet Somers bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.