Schoonselhof Jean Sportmans was gemeenteontvanger. 20 - 5 - 1836 / 23 - 10 - 1906 Jean Sportmans Het grafmonument voor Jean Sportmans bevindt zich op perk T, rij D.