Schoonselhof Louis Frans Spruydt was klerk. Antwerpen 3 - 1 - 1875 / 17 - 9 - 1935 Louis Frans Spruydt Het grafmonument voor Louis Frans Spruydt bevindt zich op perk Z 1, rij 02.