Schoonselhof Petrus Steens was handelsagent. Antwerpen 10 - 8 - 1861 / 25 - 7 - 1923 Petrus Steens Het grafmonument voor Petrus Steens  bevindt zich op perk Z 1, rij 11.