Schoonselhof Antwerpen 19 - 4 - 1835 / 24 - 3 - 1929 Frans Steger Het gerestaureerde  grafmonument  voor Frans Steger bevindt zich  op het eilandje AB.