Schoonselhof Elsie Stevens stierf amper drie jaar oud. Antwerpen 21 - 3 - 1892 / Antwerpen 28 - 5 - 1895 Elsie Stevens Het grafmonument voor Elsie Stevens bevindt zich op perk Z 1, rij 25.