Schoonselhof Georges Stocker was klerk. Antwerpen 3 - 9 - 1877 / 23 - 3 - 1928 Georges Stocker Het grafmonument voor Georges Stocker bevindt zich op perk Z 1, rij 25.