Schoonselhof Emile Theo Strasser was koopman. Antwerpen 23 - 6 - 1890 / 29 - 1 - 1969 Emile Theo Strasser Het grafmonument voor Emile Theo Strasser bevindt zich op perk Y, rij 12.