Schoonselhof August Strijbos was nijveraar. Antwerpen 1 - 1 - 1825 / Antwerpen 3 - 3 - 1896 August Strijbos Het grafmonument voor August Strijbos bevindt zich op perk Y, rij 26.