Schoonselhof Louis Stroum was in Antwerpen gemeenteraadslid. Hij was tevens voorzitter van de maatschappij "De Goede Woning" en van de vakvereniging "de Verenigde Kraanbewerkers". Antwerpen 17 - 7 - 1878 / 30 - 5 - 1959 Louis Stroum Het grafmonument voor Louis Stroum bevindt zich op eilandje GH.