Schoonselhof Leo Strubbe was technisch hoofdinspecteur van de stad Antwerpen. Brugge 12 - 12 - 1906 / Borgerhout 13 - 11 - 1955 Leo Strubbe Het graf voor Leo Strubbe bevond zich  op perk W1 maar werd  intussen geruimd.