Schoonselhof Hendrik Suanet was stuwer. Antwerpen 21 - 3 - 1851 / Antwerpen 28 - 3 - 1904 Hendrik Suanet Het grafmonument voor Hendrik Suanet bevindt zich op perk Y, rij 24.