Schoonselhof Wouw (Nl) 31 - 1 - 1848 / Antwerpen 30 - 11 - 1922 Joannes Timmermans Het grafmonument voor Joannes Timmermans bevindt zich op perk X, Oost, graf 23.

Joannes Timmermans was rentenier.