Schoonselhof Wilrijk 17 – 11 - 1840 / Antwerpen 10 - 11 - 1874 Joannes Toen Het grafmonument voor Joannes Toen bevindt zich op perk Y, rij 23, graf 15.

Joannes Toen was winkelier.