Schoonselhof Antwerpen 27 – 11 - 1864 / Antwerpen 14 - 1 - 1886 Joannes Toen Het grafmonument voor Joannes Toen bevindt zich op perk Y, rij 23, graf 15.

Joannes Toen was student.