Schoonselhof Mechelen 24 – 1 - 1862 / Antwerpen 4 – 11 - 1909 Philippe Tossyn Het grafmonument voor Philippe Tossyn bevindt zich op perk Y, rij 02, graf 08.

Philippe Tossyn was stadsbeambte.