Schoonselhof Antwerpen 29 - 12 - 1890 / Antwerpen 1 - 6 - 1965 Victor Ulens Het grafmonument voor Victor Ulens  bevindt zich op perk G, rij W2, graf 25.

Victor Ulens was opsteller 1ste klas RTT