Schoonselhof Merksem 29 – 7 - 1825 / Antwerpen 1 - 6 - 1894 Jan Baptist Van Bree Het grafmonument voor Jan Baptist Van Bree bevindt zich op perk Y, rij 29, graf 25.

Jan Baptist Van Bree was schilder.