Schoonselhof 19 – 4 - 1915 / 30 - 4 - 1930 Albert Van Cauwelaert Het grafmonument voor Albert Van Cauwelaert bevindt zich op perk G, West 1.

Albert Van Cauwelaert overleed amper
15 jaar oud.