Schoonselhof Antwerpen 23 – 2 – 1950 / Syros (Griekenland) 11 – 7 - 2020 Philip Van Cauwelaert Het grafmonument voor Philip Van Cauwelaert bevindt zich op perk H. Het is een prachtig voorbeeld van bruikleen.

Philip Van Cauwelaert was diensthoofd hartchirurgie in het ZNA Middelheim. Hij overleed tijdens een zeilreis in Griekenland.