Schoonselhof Antwerpen 25 – 2 - 1898 / Antwerpen 24 – 9 – 1974 Theo Van Doren Het grafmonument van Theo Van Doren  bevond zich op perk H maar werd geruimd.