Schoonselhof Turnhout 2 – 8 – 1956 / Deurne 30 – 3 – 2020 Dirk Van Duppen Dirk Van Duppen werd begraven op perk R, rij 07, graf 06.  Op het grafmonument twee citaten van Karl Marx.

Dirk Van Duppen was arts. In 1981 was hij een van de stichters van “Geneeskunde voor het Volk” Hij was in Deurne districtsraadslid voor de Partij van de Arbeid en tevens gemeenteraadslid in Antwerpen.


Met dank aan Marc De Meyer

voor de informatie.