Schoonselhof Eduard Van Eeckeren was politieagent en oud-strijder 1914 - 1918. Antwerpen 25 - 3 - 1894 / Antwerpen 12 – 6 - 1941 Eduard Van Eeckeren Het grafmonument voor Eduard Van Eeckeren bevond zich op perk U  maar het graf werd geruimd.