Schoonselhof Antwerpen 24 - 2 - 1871 / Antwerpen 30 - 10 - 1953 Philip Van Eeckhoven Het grafmonument voor Philip Van Eeckhoven bevindt zich op perk 03, Oost, graf 02.

Philip Van Eeckhoven was verzekeraar.