Schoonselhof Jaak Van Haerenborgh was architect. Hij was stichter - verbondsleider van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Antwerpen 4 - 3 - 1919 / Deurne 6 - 1 - 2004 Jaak Van Haerenborgh

Het grafmonument voor Jaak Van Haerenborgh bevindt zich sedert oktober 2015
op perk V, Oost, graf 21.
Voordien bevond het zich op perk U, rij 02, graf 29 (foto onder)