Schoonselhof Lokeren 10 – 6 – 1876 / Charleroi 11 – 5 – 1917 Adolphe Van Hecke Het grafmonument van Adolphe Van Hecke bevindt zich op de krijgsbegraafplaats vlakbij het monument ter ere van de gefusilleerde militairen.

Adolphe Van Hecke was beurtschipper en voer voor de “Relief” (CRB) tussen Rotterdam en België. Tijdens de Eerste Wereldoorlog behoorde hij, als burger, tot het netwerk Moreau en zat bij de groep M25. Adolphe Van Hecke werd gearresteerd in Charleroi begin januari 1916 en ginds berecht. In april van dat jaar werd hij geëxecuteerd in Charleroi en begraven in de droge gracht van het fort van Charleroi. In mei 1919 werd hij plechtig herbegraven op het militaire ereperk van Schoonselhof. Zijn schip, de “Franklin”, werd verbeurd verklaard.  


Met dank aan Mireille Schaekers, Heemkunde Zwijndrecht – Burcht, voor de informatie