Schoonselhof Jozef Van Hemelen was politieagent. Olen 6 - 10 - 1900 / Antwerpen 5 – 1 - 1970 Jozef Van Hemelen Het grafmonument voor Jozef Van Hemelen bevond zich op perk 12, rij 17  maar het graf werd geruimd.