Schoonselhof John Van Heurck was politiecommissaris in Antwerpen.  Met dank aan Marc Coremans  voor de informatie. Antwerpen 4 - 3 - 1906 / Antwerpen 20 - 8 - 1974 John Van Heurck Het grafmonument voor John Van Heurck bevond zich op perk G, rij 04  maar werd geruimd.