Schoonselhof Hoboken 23 - 2 - 1939 / Wilrijk 13 - 11 - 2011 Paul Van Heyst Het grafmonument voor Paul Van Heyst  bevindt zich op perk N,  het ereperk van de stad Antwerpen.

Paul Van Heyst was, tussen 1983 en 1994, CVP-schepen van de stad Antwerpen voor groenvoorziening en begraafplaatsen. Hij was voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sint-Bavo en de jumelagevereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld. In 1990 stond hij aan de wieg van de heropleving van de Wilrijkse Geitestoet.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.