Schoonselhof Antwerpen 20 - 9 - 1900 / 9 - 10 - 1967 Simon Van Loon Het grafmonument voor Simon Van Loon  bevindt zich op perk Q, rij B, graf 18.

Simon Van Loon was gemeenteonderwijzer.