Schoonselhof 8 – 2 – 1935 / 4 – 3 – 2016 Georges Van Merode Het grafmonument voor Georges Van Merode bevindt zich op perk W 1, rij11, graf 19.

Georges Van Merode was actief in het Franse Vreemdelingenlegioen.


Met dank aan Marc De Meeyer

voor de informatie