Schoonselhof Antwerpen 18 – 5 - 1883 / Antwerpen 3 - 6 - 1939 Leopold Van Peeterssen Het grafmonument voor  Leopold Van Peeterssen bevindt zich  op perk Z1, rij 11b, graf 17.

Leopold Van Peeterssen was schermmeester bij het Belgisch leger.