Schoonselhof Antwerpen 8 – 10 - 1878 / 21 - 5 - 1962 Maria Van Rutten Het grafmonument voor Maria Van Rutten bevindt zich op perk Z1, rij 23, graf 09.

Maria Van Rutten was rentenierster.