Schoonselhof Antwerpen 14 - 6 - 1873 / Antwerpen 19 - 3 - 1944 Louis Van Stappen Het grafmonument voor Louis Van Stappen  bevindt zich op perk V, West, graf 18.

Louis Van Stappen was suikerhandelaar.