Schoonselhof Mariakerke 28 – 5 - 1896 / Antwerpen 14 – 2 – 1919 Guillaume Van de Casteele Het grafmonument voor  Guillaume Van De Casteele bevindt zich op de militaire begraafplaats rij 14, graf 01.

Guillaume Van De Casteele was milicien van de klasse 1914 en vervulde zijn dienstplicht bij het 4e Regiment Artillerie. Hij bracht het er tot korporaal bij de compagnie projecteurs. Hij viel echter ten prooi aan de Spaanse griep en overleefde de ziekte niet. Hij overleed in Antwerpen.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie