Schoonselhof Antwerpen 23 – 9 - 1891 / 11 - 11 - 1936 Karel Van de Cruys Het grafmonument voor Karel Van de Cruys bevindt zich op perk O, Oost, graf 18.

Karel Van de Cruys was herbergier.