Schoonselhof 24 – 3 - 1837 / 4 - 6 - 1885 Frans Jan Van de Velde Het grafmonument voor Frans Jan Van de Velde bevindt zich op perk O, Noord, graf 27.

Frans Jan Van de Velde was koopman.